تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - شعب دیوان عالی كشور، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی باشند

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

شعب دیوان عالی كشور، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی باشند

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1390/05/7-09:44

با تصویب مجلس مقرر شد
                                       
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب كردند كه اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب كند.
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۴ این لایحه مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، شعب دیوان عالی كشور است.

طبق ماده ۱۵ این لایحه كه به تصویب نمایندگان رسید صدور حكم اصلاحی، رفع ابهام و اشكال، دستور اجرای حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامی كه مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادر كننده رای قطعی است.

برگرفته از ماوی