تبلیغات
وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران دپارتمان حقوق بین الملل ایران - مطالب اردیبهشت 1389

وبگاه رسمی دپارتمان حقوق بین الملل ایران

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتایج اول سال 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/31-00:20

تاریخ : 1389/02/19 - 16:00

بدین وسیله به اطلاع  كلیه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 می‌رساند كه كارنامه نتایج اولیه آزمون مذكور از ساعت 20 روز جمعه 31/2/1389 بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد نمایند. ضمناً :

 1. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)  این آزمون كه شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهدبود. آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند  درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، می‌توانند از روز سه‌شنبه 4/3/89 لغایت روز دوشنبه 10/3/89 به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1389 توصیه می‌شود، ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) اقدام نموده و كد رشته محل‌های مورد نظر خود (حداكثر 100 كد رشته محل) را از میان كد رشته‌ امتحانی مجاز و یا كد رشته‌های امتحانی مجاز انتخاب و كد رشته‌ محلهای انتخابی را ابتدا به ترتیب اولویت علاقه مرتب نمایند و پس از آن كد رشته‌های انتخابی را در فرم پیش نویس (فرم پیش‌نویس در دفترچه راهنمای شماره 2 چاپ شده است) به ترتیب علاقه به كد رشته محل‌های انتخابی درج و پس از اطمینان از صحت كد رشته محل‌های انتخابی، در محدوده زمانی كه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 5/3/89 لغایت ساعت 24روز دوشنبه مورخ 10/3/89 می‌باشد. برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات كارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و كد رهگیری ثبت نام اولیه، نسبت به ثبت كد رشته‌ محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از تایید نهایی كد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در  اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

نوع مطلب : رسانه ها  مباحث علمی 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتایج اول سال 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/30-11:20

تاریخ : 1389/02/19 - 16:00


بدین وسیله به اطلاع  كلیه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 می‌رساند كه كارنامه نتایج اولیه آزمون مذكور از ساعت 20 روز جمعه 31/2/1389 بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد نمایند. ضمناً :

 1. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)  این آزمون كه شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهدبود. آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند  درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، می‌توانند از روز سه‌شنبه 4/3/89 لغایت روز دوشنبه 10/3/89 به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1389 توصیه می‌شود، ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) اقدام نموده و كد رشته محل‌های مورد نظر خود (حداكثر 100 كد رشته محل) را از میان كد رشته‌ امتحانی مجاز و یا كد رشته‌های امتحانی مجاز انتخاب و كد رشته‌ محلهای انتخابی را ابتدا به ترتیب اولویت علاقه مرتب نمایند و پس از آن كد رشته‌های انتخابی را در فرم پیش نویس (فرم پیش‌نویس در دفترچه راهنمای شماره 2 چاپ شده است) به ترتیب علاقه به كد رشته محل‌های انتخابی درج و پس از اطمینان از صحت كد رشته محل‌های انتخابی، در محدوده زمانی كه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 5/3/89 لغایت ساعت 24روز دوشنبه مورخ 10/3/89 می‌باشد. برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات كارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و كد رهگیری ثبت نام اولیه، نسبت به ثبت كد رشته‌ محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از تایید نهایی كد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در  اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتایج اول سال 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/30-11:20

تاریخ : 1389/02/19 - 16:00


بدین وسیله به اطلاع  كلیه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 می‌رساند كه كارنامه نتایج اولیه آزمون مذكور از ساعت 20 روز جمعه 31/2/1389 بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد نمایند. ضمناً :

 1. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)  این آزمون كه شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهدبود. آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند  درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، می‌توانند از روز سه‌شنبه 4/3/89 لغایت روز دوشنبه 10/3/89 به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1389 توصیه می‌شود، ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) اقدام نموده و كد رشته محل‌های مورد نظر خود (حداكثر 100 كد رشته محل) را از میان كد رشته‌ امتحانی مجاز و یا كد رشته‌های امتحانی مجاز انتخاب و كد رشته‌ محلهای انتخابی را ابتدا به ترتیب اولویت علاقه مرتب نمایند و پس از آن كد رشته‌های انتخابی را در فرم پیش نویس (فرم پیش‌نویس در دفترچه راهنمای شماره 2 چاپ شده است) به ترتیب علاقه به كد رشته محل‌های انتخابی درج و پس از اطمینان از صحت كد رشته محل‌های انتخابی، در محدوده زمانی كه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 5/3/89 لغایت ساعت 24روز دوشنبه مورخ 10/3/89 می‌باشد. برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات كارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و كد رهگیری ثبت نام اولیه، نسبت به ثبت كد رشته‌ محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از تایید نهایی كد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در  اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتایج اول سال 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/30-11:20

تاریخ : 1389/02/19 - 16:00


بدین وسیله به اطلاع  كلیه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 می‌رساند كه كارنامه نتایج اولیه آزمون مذكور از ساعت 20 روز جمعه 31/2/1389 بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد نمایند. ضمناً :

 1. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)  این آزمون كه شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهدبود. آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند  درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، می‌توانند از روز سه‌شنبه 4/3/89 لغایت روز دوشنبه 10/3/89 به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1389 توصیه می‌شود، ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) اقدام نموده و كد رشته محل‌های مورد نظر خود (حداكثر 100 كد رشته محل) را از میان كد رشته‌ امتحانی مجاز و یا كد رشته‌های امتحانی مجاز انتخاب و كد رشته‌ محلهای انتخابی را ابتدا به ترتیب اولویت علاقه مرتب نمایند و پس از آن كد رشته‌های انتخابی را در فرم پیش نویس (فرم پیش‌نویس در دفترچه راهنمای شماره 2 چاپ شده است) به ترتیب علاقه به كد رشته محل‌های انتخابی درج و پس از اطمینان از صحت كد رشته محل‌های انتخابی، در محدوده زمانی كه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 5/3/89 لغایت ساعت 24روز دوشنبه مورخ 10/3/89 می‌باشد. برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات كارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و كد رهگیری ثبت نام اولیه، نسبت به ثبت كد رشته‌ محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از تایید نهایی كد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در  اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتایج اول سال 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/30-11:20

تاریخ : 1389/02/19 - 16:00


بدین وسیله به اطلاع  كلیه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 می‌رساند كه كارنامه نتایج اولیه آزمون مذكور از ساعت 20 روز جمعه 31/2/1389 بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد نمایند. ضمناً :

 1. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)  این آزمون كه شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهدبود. آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند  درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، می‌توانند از روز سه‌شنبه 4/3/89 لغایت روز دوشنبه 10/3/89 به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1389 توصیه می‌شود، ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) اقدام نموده و كد رشته محل‌های مورد نظر خود (حداكثر 100 كد رشته محل) را از میان كد رشته‌ امتحانی مجاز و یا كد رشته‌های امتحانی مجاز انتخاب و كد رشته‌ محلهای انتخابی را ابتدا به ترتیب اولویت علاقه مرتب نمایند و پس از آن كد رشته‌های انتخابی را در فرم پیش نویس (فرم پیش‌نویس در دفترچه راهنمای شماره 2 چاپ شده است) به ترتیب علاقه به كد رشته محل‌های انتخابی درج و پس از اطمینان از صحت كد رشته محل‌های انتخابی، در محدوده زمانی كه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 5/3/89 لغایت ساعت 24روز دوشنبه مورخ 10/3/89 می‌باشد. برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات كارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و كد رهگیری ثبت نام اولیه، نسبت به ثبت كد رشته‌ محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از تایید نهایی كد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در  اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتایج اول سال 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/30-11:20

تاریخ : 1389/02/19 - 16:00


بدین وسیله به اطلاع  كلیه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 می‌رساند كه كارنامه نتایج اولیه آزمون مذكور از ساعت 20 روز جمعه 31/2/1389 بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد نمایند. ضمناً :

 1. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)  این آزمون كه شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهدبود. آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند  درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، می‌توانند از روز سه‌شنبه 4/3/89 لغایت روز دوشنبه 10/3/89 به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1389 توصیه می‌شود، ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) اقدام نموده و كد رشته محل‌های مورد نظر خود (حداكثر 100 كد رشته محل) را از میان كد رشته‌ امتحانی مجاز و یا كد رشته‌های امتحانی مجاز انتخاب و كد رشته‌ محلهای انتخابی را ابتدا به ترتیب اولویت علاقه مرتب نمایند و پس از آن كد رشته‌های انتخابی را در فرم پیش نویس (فرم پیش‌نویس در دفترچه راهنمای شماره 2 چاپ شده است) به ترتیب علاقه به كد رشته محل‌های انتخابی درج و پس از اطمینان از صحت كد رشته محل‌های انتخابی، در محدوده زمانی كه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 5/3/89 لغایت ساعت 24روز دوشنبه مورخ 10/3/89 می‌باشد. برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات كارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و كد رهگیری ثبت نام اولیه، نسبت به ثبت كد رشته‌ محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از تایید نهایی كد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در  اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتایج اول سال 1389

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/30-11:20

تاریخ : 1389/02/19 - 16:00


بدین وسیله به اطلاع  كلیه داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی (دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1389 می‌رساند كه كارنامه نتایج اولیه آزمون مذكور از ساعت 20 روز جمعه 31/2/1389 بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه ای خود (نام خانوادگی و نام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد نمایند. ضمناً :

 1. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)  این آزمون كه شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها می‌باشد، در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهدبود. آن دسته از داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند  درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، می‌توانند از روز سه‌شنبه 4/3/89 لغایت روز دوشنبه 10/3/89 به مراكز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه ونسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته سال  1389 توصیه می‌شود، ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره2) اقدام نموده و كد رشته محل‌های مورد نظر خود (حداكثر 100 كد رشته محل) را از میان كد رشته‌ امتحانی مجاز و یا كد رشته‌های امتحانی مجاز انتخاب و كد رشته‌ محلهای انتخابی را ابتدا به ترتیب اولویت علاقه مرتب نمایند و پس از آن كد رشته‌های انتخابی را در فرم پیش نویس (فرم پیش‌نویس در دفترچه راهنمای شماره 2 چاپ شده است) به ترتیب علاقه به كد رشته محل‌های انتخابی درج و پس از اطمینان از صحت كد رشته محل‌های انتخابی، در محدوده زمانی كه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 5/3/89 لغایت ساعت 24روز دوشنبه مورخ 10/3/89 می‌باشد. برای انتخاب رشته به سایت سازمان مراجعه و با وارد كردن اطلاعات كارت اعتباری ثبت نام و یا شماره پرونده و كد رهگیری ثبت نام اولیه، نسبت به ثبت كد رشته‌ محلهای انتخابی و تكمیل فرم مذكور در مدت زمانی كه در نظر گرفته شده، اقدام نمایند. بدیهی است پس از تایید نهایی كد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در  اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


دانش پزوه/دانشجو/طلبه اخراجی یا معاونت آموزش دانشگاه؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/29-14:15

با سلام خدمت دوستان عزیز !

این خبر فوری بدستمان رسید و گفتیم شما نیز شریک این موضوع شوید و ما را از نظرتتان بهرمند نمایید.

لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://shakibinezhad.blogfa.com/post-38.aspx
دانش پزوه/دانشجو/طلبه اخراجی یا معاونت آموزش دانشگاه؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/29-01:15

با سلام خدمت دوستان عزیز !

این خبر فوری بدستمان رسید و گفتیم شما نیز شریک این موضوع شوید و ما را از نظرتتان بهرمند نمایید.

لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://shakibinezhad.blogfa.com/post-38.aspx
دانش پزوه/دانشجو/طلبه اخراجی یا معاونت آموزش دانشگاه؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/29-01:15

با سلام خدمت دوستان عزیز !

این خبر فوری بدستمان رسید و گفتیم شما نیز شریک این موضوع شوید و ما را از نظرتتان بهرمند نمایید.

لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://shakibinezhad.blogfa.com/post-38.aspx
دانش پزوه/دانشجو/طلبه اخراجی یا معاونت آموزش دانشگاه؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/29-01:15

با سلام خدمت دوستان عزیز !

این خبر فوری بدستمان رسید و گفتیم شما نیز شریک این موضوع شوید و ما را از نظرتتان بهرمند نمایید.

لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://shakibinezhad.blogfa.com/post-38.aspx
دانش پزوه/دانشجو/طلبه اخراجی یا معاونت آموزش دانشگاه؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/29-01:15

با سلام خدمت دوستان عزیز !

این خبر فوری بدستمان رسید و گفتیم شما نیز شریک این موضوع شوید و ما را از نظرتتان بهرمند نمایید.

لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://shakibinezhad.blogfa.com/post-38.aspx
دانش پزوه/دانشجو/طلبه اخراجی یا معاونت آموزش دانشگاه؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/29-01:15

با سلام خدمت دوستان عزیز !

این خبر فوری بدستمان رسید و گفتیم شما نیز شریک این موضوع شوید و ما را از نظرتتان بهرمند نمایید.

لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://shakibinezhad.blogfa.com/post-38.aspx
دانش پزوه/دانشجو/طلبه اخراجی یا معاونت آموزش دانشگاه؟

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/29-01:15

با سلام خدمت دوستان عزیز !

این خبر فوری بدستمان رسید و گفتیم شما نیز شریک این موضوع شوید و ما را از نظرتتان بهرمند نمایید.

لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://shakibinezhad.blogfa.com/post-38.aspx
سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی--------->خبرنامه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-16:14

در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشكیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در كلیه دانشگاههای كشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یكنواختی فرآیند جذب ، از این پس كلیه واحدهای دانشگاهی و مراكز آموزشی موظفند مدارك متقاضیان عضویـسـت در كــادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تكمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال نمایند لذا شایسته است تمامی واحدها و مراكز آموزشی نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نموده و مسئولین دبیرخانه هیأت های اجرایــی استان هــا می بایست در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مركزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مركزی ارسال نمایند

سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، طی مراسمی در تاریخ 4/12/88 با حضور ریاست محترم دانشگاه،جناب آقای دکتر جاسبی رونمایی و افتتاح گردید. در حال حاضر مطابق با برنامه ی زمانبندی، فاز اول مبنی بر ورود اطلاعات مربوط به دبیرخانه های هیات های اجرایی استانی در حال انجام است.

دفتر استخدام و تامین هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامینوع مطلب : رسانه ها 

بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-14:57

شماره : ۷-۸۹/۱۰۱
تاریخ : ۲۰/۲/۸۹

ریاست محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
موضوع : بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

با سلام
احتراماً پیرو فراخوان به عمل آمده درخصوص متن پیش نویس طرح وكالت دادگستری به استحضار می رساند با مطالعه و بررسی به عمل آمده به زعم اینجانب توجه به نكات ذیل الذكر در طرح پیشنهادی ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و پیشاپیش از بذل توجه آن مركز كمال تشكر و سپاس را دارد .
۱- شایسته است به جای عبارت پیش نویس طرح وكالت دادگستری واژه یا عبارت طرح پیش نویس قانون وكالت دادگستری جایگزین شود .
۲- با توجه به تاكیدات به عمل آمده درآیین نگارش فارسی مبنی بر جدا نویسی و استفاده از فعل مناسب لازم است در تهیه متن به نكات مذكور توجه شود چرا كه در بسیاری از موارد به نكته موصوف توجه نشده است و به جهت پیش نویس بودن متن طرح فعلاً از ذكر مصادیق امتناع می شود .
۳- در ماده هفت طرح مذكور ، مجمع عمومی كانون محلی وكلای دادگستری به طور دقیق تعریف نشده است و طرح پیشنهادی درخصوص زمان تشكیل مجمع و نحوه رای گیری و حد نصاب مربوطه و سایر موارد ضروری ساكت است مضافاً اینكه نحوه دعوت از اعضاء باید مشخص شود .


۴- از نظر قانون گذاری اصلح آن است كه در ماده هشت بدواً هیات مدیره تعریف گردد و سپس در عنوان یا تیتری مشخص شروط عضویت یا بازرسی كانون وكلا بیان و سپس به شروط اشاره شود .
۵- در ماده پانزده طرح مذكور ، قبل از اینكه مباحث مربوط به وظایف و نحوه فعالیت هیات مدیره به اتمام برسد به نحوه انتخاب بازرس و تكالیف آنان اشاره شده است بنابراین بهتر است مبحث بازرس یا بازرسان در جایگاه خود مورد بررسی واقع شود .
۶- در ماده شانزده به نحوه تصمیمات هیات مدیره اشاره شده است و اظهار شده است كه در صورت برابری آراء رای گروهی كه مشتمل بر رای رئیس كانون وكلا باشد معتبر خواهد بود كه به نظر این امر تالی فاسد در بر خواهد داشت و در آینده باعث گروه بندی در میان اعضاء هیات مدیره خواهد شد بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب تری ضروری می باشد .
۷- ایجاد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شكایات از تصمیمات یا مصوبات هیات مدیره كانون در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۷ طرح پیشنهادی مخالف قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت می باشد .
۸- لازم است در مواد ۲۵ و ۷ طرح موصوف در تشكیل هیات عمومی یا مجمع عمومی درخصوص هیات رئیسه جلسه و نحوه انتخاب آنان مقررات دقیق تری پیش بینی شود .
۹- درخصوص صلاحیت شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیات عمومی و شورای اجرایی قانون ملی وكلای دادگستری جای بحث و تامل وجود دارد و ایراد مندرج در بند ۷ این نامه در این خصوص نیز جاری است.
۱۰- در بخش دوم طرح پیشنهادی به عبارت (( ورود به حرفه وكالت )) اشاره شده است كه صحیح آن است كه عبارت (( شروط اخذ پروانه وكالت دادگستری )) جایگرین آن شود و ماده ۳۳ نیز بر آن اساس اصلاح شود .

۱۱- در بند ۲ ماده ۳۳ به انواع گرایش های رشته های حقوق و فقه اشاره شده است در حالیكه تجربه ثابت نموده است در برخی از گرایش ها به دلیل عدم تدریس دروس تخصصی در انجام حرفه وكالت برای اشخاص متقاضی پروانه وكالت مشكلات عدیده ای از لحاظ تخصصی و فنی ایجاد شده است بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب ضروری است.
۱۲- یكی از شروط ورود به حرفه وكالت در بند ۴ ماده ۳۳ عدم حجر یا عدم محجوریت درج شده است در حالیكه اصل بر سلامت و صحت و عدم محجوریت است بنابراین درج شرط عدم حجر و نحوه احراز آن و قرار دادن چنین شرطی در خور تامل است .
۱۳- شایسته است در بند ۵ ماده ۳۳ طرح پیشنهادی عبارت معافیت تحصیلی نیز درج شود و صرفاً صدور پروانه وكالت دادگستری منوط به ارائه كارت معافیت دائم یا پایان خدمت باشد تا به حقوق اشخاصی كه به تحصیلات عالیه مشغول هستند لطمه ای وارد نشود .
۱۴- در ماده ۳۸ طرح مذكور بیان شده است كه در صورت رد تقاضای كارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا ، به دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوطه شكایت كند درحالیكه اولاً : باید به جای واژه اعلام كلمه ابلاغ به كار برده شود ثانیاً : نحوه ابلاغ و احكام مربوط به آن تعیین شود ثالثاً : مرجع تجدیدنظر به شكایت از آرای دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آراء دقیقاً احصاء یا مشخص شود .
۱۵- در ماده ۴۴ نیز برای جلوگیری تضییع حقوق همكاران یا وكلای دادگستری لازم است مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آن تعیین شود .
۱۶- پیشنهاد می شود در بند ۲ ماده ۵۳ طرح پیشنهادی عبارت ''''در مدت اشتغال تصریح شود '''' چرا كه ممكن است قراردادی موقت توسط اعضای هیات علمی منعقد شود و این امر در آینده تبعات منفی برای كانون ایجاد نماید .
۱۷- در تبصره ۲ ماده ۵۴ طرح مذكور ، مدت و زمان اشتغال موقت یا نقل و انتقال موقت مشخص نشده است .

۱۸- در تبصره ماده ۹۵ طرح وكالت به دادگاه كیفری ۱ و ۲ اشاره شده است حال آنكه در تقسیمات اخیر و صلاحیت های محاكم چنین تقسیم بندی وجود ندارد و منسوخ شده است لذا تبصره مذكور باید بر مبنای آخرین اصلاحات قانونی مجدداً تنظیم شود .
۱۹- تبصره ماده ۱۲۳ طرح پیشنهاد ، یعنی منوط كردن تمدید پروانه وكلای دادگستری به سپردن و گذراندن برخی از دوره های آموزشی برخلاف حق مكتسب و روح حاكم بر قانون می باشد و قطعاً می تواند تالی فاسد در بر داشته باشد .
۲۰ – در ماده ۴۴ طرح مذكور ، اعتبار پروانه وكالت دو سال ذكر شده است بنابراین با وحدت ملاك از پروانه های سایر مشاغل و علی الخصوص شئون حرفه وكالت ایجاب می نماید حداقل اعتبار پروانه وكالت ۵ الی ۱۰ سال باشد تا امنیت شغلی مناسبی بر این حرفه شریف حاكم باشد.
۲۱- از جهات حقوقی ضروری است در اعمال مجازات های انتظامی با وحدت ملاك از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهات مخففه در طرح پیشنهادی یا قانون وكالت پیش بینی و وضع گردد تا آرای صادره از محاكم انتظامی با عدالت قضایی تطابق بیشتری داشته باشد .
۲۲- پیشنهاد می شود در ماده ۱۸۴ طرح وكالت ، در تبصره ای تصریح شود كه مدت خدمت سربازی نیز جزء مدت سی سال محسوب می شود مضافآً اینكه هم اكنون نیز صندوق حمایت بر این اساس عمل می كند .
۲۳- از آنجا كه انجام حرفه وكالت در حال حاضر نیاز به وضعیت جسمانی مناسب دارد پیشنهاد می شود مقرراتی پیش بینی یا وضع شود كه در صورت بروز مشكل جسمانی یا در سن خاصی وكلای محترم دادگستری از انجام حرفه وكالت ممنوع یا بازنشسته محسوب شوند .
۲۴- برای جلوگیری از سوء استفاده از حرفه وكالت و حفظ شئون وكلای دادگستری لازم است علائم و البسه ویژه ای در شان وكلای محترم طراحی و وكلا ملزم به استفاده از‌آنها در محاكـم

شوند و این علائم و البسه با توجه به درجات وكلا و كارآموزی الزاماً دارای تنوع رنگ یا علامت باشد .
۲۵- اكثراً مشاهده می شود قضات محترم بدون دلیل یا به علت مشكلات اداری و غیره با تاخیر نسبتاً زیادی نسبت به تشكیل جلسات دادرسی یا تحقیقات مقدماتی اقدام می نمایند و این امر برای وكلای مربوطه تبعات منفی و زیادی در انجام حرفه وكالت ایجاد كرده و می نماید لذا شایسته است پیش بینی شود كه چنانچه حداكثر ظرف نیم ساعت از ساعت مقرر جلسه دادگاه به هر دلیلی تشكیل نشود ، موضوع عدم حضور وكیل داگستری در جلسه رسیدگی یكی از مصادیق عذر موجه شود و از این حیث وكیل می تواند در دادگاه یا مرجع قضایی و دادسرا حضور نداشته باشد .
با حترام
منصور ده نمكی
وكیل پایه یك دادگستری

رونوشت :
- ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلای دادگستری
- ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركزکارچاق کن!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-14:55

مهدی مقیمی هنجنی
وكیل پایه یك دادگستری
                                       
پس از ایجاد دستگاهی تحت عناوین مترادفی همچون عدلیه ، عدالت خانه ، دادگستری در كشور مان ایران و دغدغه رفع ترافع و احیانا تظلم خواهی اشخاص حقیقی و حقوقی در این نهاد كه در طول ایجاد آن تحت نهادی مستقل كه دارای قواعد خاص رسیدگی و طبقه بندی دعاوی واصله و ایجاد تشكلی خاص كه به مرور زمان عریض و طویل نیز گشت

و در راستای اجرای قوانینی كه از مجاری پیش بینی شده در مفاد قانون اساسی ،تهیه و تصویب و ابلاغ و قابل اجراء گردیده بودند تا ساكنین این مرز و بوم كه آنهارا دارای تابعیت ایران میدانیم و شهروند میخوانیم مشكلات خود را اعم از حقوقی و كیفری و امور حسبیه با اشخاص دیگر به نزد آن نهاد عادل بیطرف برند از باب رفع ترافع و احقاق حقوق حقه خویش و یا دفاع از آنچه به روا یا ناروا به آنها و علیه آنها نسبت داده شده است

در اینجا بود كه حق به میان آمد و لبه دو دم عدالت به دست نهاد قضاء فتاد تا آنرا پس از رعایت تشریفات و رسیدگی به ادله ، شواهد، قرائن و بینات موجود بر دعوی مطروحه از باب ختم دعوی بر سر حق و باطل فرود آورد و از آنجا كه انسان موجودی است دارای نقصان و بر غیب نیز تسلط ندارد تا از منویات و اتفاقات فی مابین اشخاص اطلاع یابد و از آنجا كه همین نقصان وسوسه غلب واقع را در اشخاص به وجود می آورد

و البته در برخی به نحوی استادانه اجراء می گردد كه تمیز شب از روز برای انسان سخت می گردددر اینجا قوانین به میان آمدند تا هم در صور مختلفه دعاوی مرجع رسیدگی كننده دچار وحدت و ثبات باشد هم تك تك اشخاص در رسیدگی ها مساوات داشته باشند كه البته با پیشرفت جمعیتی جوامع و پیشرفت بشر در شئون مختلف علمی و صنعتی و به طور عام تكنولوژی قوانین هم به اقتضاء نیازهای جامعه تكمیل تر گردیدند

تا به آنجا كه تسلط برتمامی آنها امری صعب می نمود و رشته ای را در دانشگاها به حقوق اختصاص داده شد تا اشخاص محصل در آن عالم بر این علم و دانا بر قوانین شوند و از میان اینان دستگاه قضاء قاضی و منشی و مجری احكام به كار گیرد و اشخاص هم كه دیدند كه نمیتوانند در همه علوم عالم گردند و گاه جهل بر قوانین موجبات اضرار آنها را سبب میگردد از اشخاصی كه هم عالم بر قوانین بودند و هم خوش سخن و ناطق زبردست باشند استفاده جویند تا مگر حقشان را بازستانند و یا حقی را به ناحق زیر پای گذارند !!!

این اشخاص را وكیل نامیدند تا در دعاوی مورد رسیدگی توسط دستگاه قضاء به عنوان بازوی هم رسیدگی كننده و هم اصحاب دعوی عمل كرده و حق را عریان نموده و مقام قضاء نیز از توصیف و مذاكره و احیانا مشاجره بیجا با اصحاب دعوی از باب جهل ایشان بر قواعد و قوانین مصون تر باشند و البته كه از باب كسب درآمد نیز برای وكیل حقی بود بر موكل كه خود ایجاد سرابی نمود برای برخی اشخاص كه یك شبه قصد ره صد ساله می نمودند البته خود همین وكلا كه هم با دستگاه قضاء می بایست تعامل می نمودند و حق موكل را اثبات و بی حقی طرف دیگر دعوی را ،در جبهه دیگر از باب احقاق حق خود كه همانا عدم وابستگی به حاكمیت ها و استقلال شغلی از باب سلامت اجتماع و رعایت حقوق شهروندی اشخاص بود می جنگند و در سمتی دیگر با موكلین اول در باب احراز قلبی صحت ادعاهای آنان درخصوص عاوی ایشان و سختر و صعب تر از همه در باب حق الوكاله شان كه معمولا همان روغن ریخته است كه نذر وكیل می گردد .

اما باز میگردیم به نقصان بشر و آن سراب كسب درآمد و ماجرای ره صدساله در یك دم ، وجهه اجتماعی وكلا و البته اكثراً ظاهر مناسب آنها و به رای برخی در آمد خوبشان عده ای پدید آمدند كه از دو عنصر برای رسیدن به در آمد خوب و البته هنگفت استفاده نمودند اول سادگی عوام و عقلی كه در برخی به چشمشان است و دوم شرایطی كه ایجاب میكرد اشخاصی كه در دستگاه قضاء پرونده ای مفتوح دارند آن قدر یا حریص باشند در دیدن چند برگی كه قاطع دعویشان باشد و اطاله در رسیدگی آنهارا كلافه نكند و یا حقشان به آنها باز گردانده شود و یا حقی را ذائل نمایند در اینجا عده ای با شمایلی و ابزار كار مخصوصی تحت نام كار چاق كن پدید آمدند كه البته تعدادشان آنقدر هست كه برای خود صاحب صنفی نیز باشند.

برای تشخیص این اشخاص و سعی در كمتر مقبون شدن هموطنان باید گفت كه اولین مطلبی كه در كار چاق كن ها جلب نظر میكند ظاهر آنهاست معمولا آنها ذاهری متدین و متین و شریف دارند اكثرا خود را به شكل اشخاص ذینفوذ كه در همه جا كسی و آشنایی دارند و هر كاری از دستشان بر می آید و یا وابسته به نهاد های سیاسی و انقلابی و یا ظابطین انتظامی و یا نهاد های اطلاعاتی معرفی می نمایند و معمولا نه دفتری دارند و نه محلی كه بتوان آنها را در آنجا به كرات ملاقات كرد معمولا در برابر وجهی كه از اشخاص مطالبه می نمایند نه رسیدی می دهند و نه مدرك و یا ضمانتی و البته كه اعلام مینمایند خیالتان راحت ما تضمین شده كارتان را به ثمر می نشانیم و اكثرا تنها راه باز پس گرفتن وجوه ماخوذه از آن ها پناه بردن ابتدا به ساكن به خداوند متعال و سپس دوباره دستگاه قضاء و البته وكیل دادگستری است معهذا هم اشخاص باید در این باب مراقبت نمایند چرا كه متعاملین با این اشخاص متضرر اول و آخر این تعامل خواهند بود،

اما هر علتی را سببی هست و هر سببی را كه رخنه در عملكرد اجتماعی ما دارد در یك صورت و آن هم اصلاح نواقص و روند طولانی رسیدگی هاست و تامین مستخدمین امر قضاء در همه وجوه اقتصادی و روانی كه توصیه دین مبین اسلام است و هم ایجاد فرهنگ استفاده از خبره و ایجاد شرایطی كه همه اشخاص بتوانند دسترسی بی دغدغه به وكیل دادگستری داشته باشند چون پزشك و آن هم جز از طریق بیمه وكالت كه تصویب و پیش بینی گردید ولی عملا اجرائی و تبلیغ در بستر جامعه نگردید ، و مهمتر از همه حقوقی است كه موكلین بر وكلا دارند و همچنین وكلا بر موكلین كه امری است كه می بایست از طرق مختلف اطلاع رسانی در جامعه نهادینه شود تا جایی نه برای ایجاد و رشد و فعالیت امثال كار چاق كنان در اجتماع هست و نه دیگر اشخاص نگران و آشفته مسائل حقوقیشان خواهند بود و هم وكلا با فراق بال در احقاق حقوق موكلین خود مجاهدت می نمایند و قضات نیز فنی تر و علمی تر دعاوی مطروحه را رسیدگی نموده و دعوی و ترافع را ختم می نمایند .

مهدی مقیمی هنجنی
وكیل پایه یك دادگستری
mmhmoghimi@gimail.comسامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی--------->خبرنامه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-03:14

در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشكیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در كلیه دانشگاههای كشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یكنواختی فرآیند جذب ، از این پس كلیه واحدهای دانشگاهی و مراكز آموزشی موظفند مدارك متقاضیان عضویـسـت در كــادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تكمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال نمایند لذا شایسته است تمامی واحدها و مراكز آموزشی نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نموده و مسئولین دبیرخانه هیأت های اجرایــی استان هــا می بایست در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مركزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مركزی ارسال نمایند

سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، طی مراسمی در تاریخ 4/12/88 با حضور ریاست محترم دانشگاه،جناب آقای دکتر جاسبی رونمایی و افتتاح گردید. در حال حاضر مطابق با برنامه ی زمانبندی، فاز اول مبنی بر ورود اطلاعات مربوط به دبیرخانه های هیات های اجرایی استانی در حال انجام است.

دفتر استخدام و تامین هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی--------->خبرنامه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-03:14

در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشكیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در كلیه دانشگاههای كشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یكنواختی فرآیند جذب ، از این پس كلیه واحدهای دانشگاهی و مراكز آموزشی موظفند مدارك متقاضیان عضویـسـت در كــادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تكمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال نمایند لذا شایسته است تمامی واحدها و مراكز آموزشی نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نموده و مسئولین دبیرخانه هیأت های اجرایــی استان هــا می بایست در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مركزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مركزی ارسال نمایند

سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، طی مراسمی در تاریخ 4/12/88 با حضور ریاست محترم دانشگاه،جناب آقای دکتر جاسبی رونمایی و افتتاح گردید. در حال حاضر مطابق با برنامه ی زمانبندی، فاز اول مبنی بر ورود اطلاعات مربوط به دبیرخانه های هیات های اجرایی استانی در حال انجام است.

دفتر استخدام و تامین هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی--------->خبرنامه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-03:14

در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشكیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در كلیه دانشگاههای كشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یكنواختی فرآیند جذب ، از این پس كلیه واحدهای دانشگاهی و مراكز آموزشی موظفند مدارك متقاضیان عضویـسـت در كــادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تكمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال نمایند لذا شایسته است تمامی واحدها و مراكز آموزشی نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نموده و مسئولین دبیرخانه هیأت های اجرایــی استان هــا می بایست در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مركزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مركزی ارسال نمایند

سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، طی مراسمی در تاریخ 4/12/88 با حضور ریاست محترم دانشگاه،جناب آقای دکتر جاسبی رونمایی و افتتاح گردید. در حال حاضر مطابق با برنامه ی زمانبندی، فاز اول مبنی بر ورود اطلاعات مربوط به دبیرخانه های هیات های اجرایی استانی در حال انجام است.

دفتر استخدام و تامین هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی--------->خبرنامه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-03:14

در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشكیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در كلیه دانشگاههای كشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یكنواختی فرآیند جذب ، از این پس كلیه واحدهای دانشگاهی و مراكز آموزشی موظفند مدارك متقاضیان عضویـسـت در كــادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تكمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال نمایند لذا شایسته است تمامی واحدها و مراكز آموزشی نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نموده و مسئولین دبیرخانه هیأت های اجرایــی استان هــا می بایست در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مركزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مركزی ارسال نمایند

سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، طی مراسمی در تاریخ 4/12/88 با حضور ریاست محترم دانشگاه،جناب آقای دکتر جاسبی رونمایی و افتتاح گردید. در حال حاضر مطابق با برنامه ی زمانبندی، فاز اول مبنی بر ورود اطلاعات مربوط به دبیرخانه های هیات های اجرایی استانی در حال انجام است.

دفتر استخدام و تامین هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی--------->خبرنامه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-03:14

در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشكیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در كلیه دانشگاههای كشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یكنواختی فرآیند جذب ، از این پس كلیه واحدهای دانشگاهی و مراكز آموزشی موظفند مدارك متقاضیان عضویـسـت در كــادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تكمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال نمایند لذا شایسته است تمامی واحدها و مراكز آموزشی نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نموده و مسئولین دبیرخانه هیأت های اجرایــی استان هــا می بایست در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مركزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مركزی ارسال نمایند

سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، طی مراسمی در تاریخ 4/12/88 با حضور ریاست محترم دانشگاه،جناب آقای دکتر جاسبی رونمایی و افتتاح گردید. در حال حاضر مطابق با برنامه ی زمانبندی، فاز اول مبنی بر ورود اطلاعات مربوط به دبیرخانه های هیات های اجرایی استانی در حال انجام است.

دفتر استخدام و تامین هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی--------->خبرنامه

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-03:14

در راستای اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشكیل هیات اجرایی جذب اعضای هیأت علمی در كلیه دانشگاههای كشور و به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی جذب اعضای هیأت علمی و بهینه سازی و یكنواختی فرآیند جذب ، از این پس كلیه واحدهای دانشگاهی و مراكز آموزشی موظفند مدارك متقاضیان عضویـسـت در كــادر هیأت علمی و بورسیه را برابر ضوابط و مقررات این دستور العمل تكمیل و به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان مربوطه ارسال نمایند لذا شایسته است تمامی واحدها و مراكز آموزشی نسبت به موارد مذكور دقت عمل داشته و از تاریخ صدور این بخشنامه نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نموده و مسئولین دبیرخانه هیأت های اجرایــی استان هــا می بایست در جهت تسریع و تسهیل مراحل استخدامی نظارت كامل داشته باشند و مدارك متقاضیان استخدام را در صورت تائید به دبیرخانه هیأت مركزی جذب دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در سازمان مركزی ارسال نمایند

سامانه ی جامع استخدام هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، طی مراسمی در تاریخ 4/12/88 با حضور ریاست محترم دانشگاه،جناب آقای دکتر جاسبی رونمایی و افتتاح گردید. در حال حاضر مطابق با برنامه ی زمانبندی، فاز اول مبنی بر ورود اطلاعات مربوط به دبیرخانه های هیات های اجرایی استانی در حال انجام است.

دفتر استخدام و تامین هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-01:57

شماره : ۷-۸۹/۱۰۱
تاریخ : ۲۰/۲/۸۹

ریاست محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
موضوع : بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

با سلام
احتراماً پیرو فراخوان به عمل آمده درخصوص متن پیش نویس طرح وكالت دادگستری به استحضار می رساند با مطالعه و بررسی به عمل آمده به زعم اینجانب توجه به نكات ذیل الذكر در طرح پیشنهادی ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و پیشاپیش از بذل توجه آن مركز كمال تشكر و سپاس را دارد .
۱- شایسته است به جای عبارت پیش نویس طرح وكالت دادگستری واژه یا عبارت طرح پیش نویس قانون وكالت دادگستری جایگزین شود .
۲- با توجه به تاكیدات به عمل آمده درآیین نگارش فارسی مبنی بر جدا نویسی و استفاده از فعل مناسب لازم است در تهیه متن به نكات مذكور توجه شود چرا كه در بسیاری از موارد به نكته موصوف توجه نشده است و به جهت پیش نویس بودن متن طرح فعلاً از ذكر مصادیق امتناع می شود .
۳- در ماده هفت طرح مذكور ، مجمع عمومی كانون محلی وكلای دادگستری به طور دقیق تعریف نشده است و طرح پیشنهادی درخصوص زمان تشكیل مجمع و نحوه رای گیری و حد نصاب مربوطه و سایر موارد ضروری ساكت است مضافاً اینكه نحوه دعوت از اعضاء باید مشخص شود .


۴- از نظر قانون گذاری اصلح آن است كه در ماده هشت بدواً هیات مدیره تعریف گردد و سپس در عنوان یا تیتری مشخص شروط عضویت یا بازرسی كانون وكلا بیان و سپس به شروط اشاره شود .
۵- در ماده پانزده طرح مذكور ، قبل از اینكه مباحث مربوط به وظایف و نحوه فعالیت هیات مدیره به اتمام برسد به نحوه انتخاب بازرس و تكالیف آنان اشاره شده است بنابراین بهتر است مبحث بازرس یا بازرسان در جایگاه خود مورد بررسی واقع شود .
۶- در ماده شانزده به نحوه تصمیمات هیات مدیره اشاره شده است و اظهار شده است كه در صورت برابری آراء رای گروهی كه مشتمل بر رای رئیس كانون وكلا باشد معتبر خواهد بود كه به نظر این امر تالی فاسد در بر خواهد داشت و در آینده باعث گروه بندی در میان اعضاء هیات مدیره خواهد شد بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب تری ضروری می باشد .
۷- ایجاد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شكایات از تصمیمات یا مصوبات هیات مدیره كانون در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۷ طرح پیشنهادی مخالف قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت می باشد .
۸- لازم است در مواد ۲۵ و ۷ طرح موصوف در تشكیل هیات عمومی یا مجمع عمومی درخصوص هیات رئیسه جلسه و نحوه انتخاب آنان مقررات دقیق تری پیش بینی شود .
۹- درخصوص صلاحیت شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیات عمومی و شورای اجرایی قانون ملی وكلای دادگستری جای بحث و تامل وجود دارد و ایراد مندرج در بند ۷ این نامه در این خصوص نیز جاری است.
۱۰- در بخش دوم طرح پیشنهادی به عبارت (( ورود به حرفه وكالت )) اشاره شده است كه صحیح آن است كه عبارت (( شروط اخذ پروانه وكالت دادگستری )) جایگرین آن شود و ماده ۳۳ نیز بر آن اساس اصلاح شود .

۱۱- در بند ۲ ماده ۳۳ به انواع گرایش های رشته های حقوق و فقه اشاره شده است در حالیكه تجربه ثابت نموده است در برخی از گرایش ها به دلیل عدم تدریس دروس تخصصی در انجام حرفه وكالت برای اشخاص متقاضی پروانه وكالت مشكلات عدیده ای از لحاظ تخصصی و فنی ایجاد شده است بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب ضروری است.
۱۲- یكی از شروط ورود به حرفه وكالت در بند ۴ ماده ۳۳ عدم حجر یا عدم محجوریت درج شده است در حالیكه اصل بر سلامت و صحت و عدم محجوریت است بنابراین درج شرط عدم حجر و نحوه احراز آن و قرار دادن چنین شرطی در خور تامل است .
۱۳- شایسته است در بند ۵ ماده ۳۳ طرح پیشنهادی عبارت معافیت تحصیلی نیز درج شود و صرفاً صدور پروانه وكالت دادگستری منوط به ارائه كارت معافیت دائم یا پایان خدمت باشد تا به حقوق اشخاصی كه به تحصیلات عالیه مشغول هستند لطمه ای وارد نشود .
۱۴- در ماده ۳۸ طرح مذكور بیان شده است كه در صورت رد تقاضای كارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا ، به دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوطه شكایت كند درحالیكه اولاً : باید به جای واژه اعلام كلمه ابلاغ به كار برده شود ثانیاً : نحوه ابلاغ و احكام مربوط به آن تعیین شود ثالثاً : مرجع تجدیدنظر به شكایت از آرای دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آراء دقیقاً احصاء یا مشخص شود .
۱۵- در ماده ۴۴ نیز برای جلوگیری تضییع حقوق همكاران یا وكلای دادگستری لازم است مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آن تعیین شود .
۱۶- پیشنهاد می شود در بند ۲ ماده ۵۳ طرح پیشنهادی عبارت ''''در مدت اشتغال تصریح شود '''' چرا كه ممكن است قراردادی موقت توسط اعضای هیات علمی منعقد شود و این امر در آینده تبعات منفی برای كانون ایجاد نماید .
۱۷- در تبصره ۲ ماده ۵۴ طرح مذكور ، مدت و زمان اشتغال موقت یا نقل و انتقال موقت مشخص نشده است .

۱۸- در تبصره ماده ۹۵ طرح وكالت به دادگاه كیفری ۱ و ۲ اشاره شده است حال آنكه در تقسیمات اخیر و صلاحیت های محاكم چنین تقسیم بندی وجود ندارد و منسوخ شده است لذا تبصره مذكور باید بر مبنای آخرین اصلاحات قانونی مجدداً تنظیم شود .
۱۹- تبصره ماده ۱۲۳ طرح پیشنهاد ، یعنی منوط كردن تمدید پروانه وكلای دادگستری به سپردن و گذراندن برخی از دوره های آموزشی برخلاف حق مكتسب و روح حاكم بر قانون می باشد و قطعاً می تواند تالی فاسد در بر داشته باشد .
۲۰ – در ماده ۴۴ طرح مذكور ، اعتبار پروانه وكالت دو سال ذكر شده است بنابراین با وحدت ملاك از پروانه های سایر مشاغل و علی الخصوص شئون حرفه وكالت ایجاب می نماید حداقل اعتبار پروانه وكالت ۵ الی ۱۰ سال باشد تا امنیت شغلی مناسبی بر این حرفه شریف حاكم باشد.
۲۱- از جهات حقوقی ضروری است در اعمال مجازات های انتظامی با وحدت ملاك از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهات مخففه در طرح پیشنهادی یا قانون وكالت پیش بینی و وضع گردد تا آرای صادره از محاكم انتظامی با عدالت قضایی تطابق بیشتری داشته باشد .
۲۲- پیشنهاد می شود در ماده ۱۸۴ طرح وكالت ، در تبصره ای تصریح شود كه مدت خدمت سربازی نیز جزء مدت سی سال محسوب می شود مضافآً اینكه هم اكنون نیز صندوق حمایت بر این اساس عمل می كند .
۲۳- از آنجا كه انجام حرفه وكالت در حال حاضر نیاز به وضعیت جسمانی مناسب دارد پیشنهاد می شود مقرراتی پیش بینی یا وضع شود كه در صورت بروز مشكل جسمانی یا در سن خاصی وكلای محترم دادگستری از انجام حرفه وكالت ممنوع یا بازنشسته محسوب شوند .
۲۴- برای جلوگیری از سوء استفاده از حرفه وكالت و حفظ شئون وكلای دادگستری لازم است علائم و البسه ویژه ای در شان وكلای محترم طراحی و وكلا ملزم به استفاده از‌آنها در محاكـم

شوند و این علائم و البسه با توجه به درجات وكلا و كارآموزی الزاماً دارای تنوع رنگ یا علامت باشد .
۲۵- اكثراً مشاهده می شود قضات محترم بدون دلیل یا به علت مشكلات اداری و غیره با تاخیر نسبتاً زیادی نسبت به تشكیل جلسات دادرسی یا تحقیقات مقدماتی اقدام می نمایند و این امر برای وكلای مربوطه تبعات منفی و زیادی در انجام حرفه وكالت ایجاد كرده و می نماید لذا شایسته است پیش بینی شود كه چنانچه حداكثر ظرف نیم ساعت از ساعت مقرر جلسه دادگاه به هر دلیلی تشكیل نشود ، موضوع عدم حضور وكیل داگستری در جلسه رسیدگی یكی از مصادیق عذر موجه شود و از این حیث وكیل می تواند در دادگاه یا مرجع قضایی و دادسرا حضور نداشته باشد .
با حترام
منصور ده نمكی
وكیل پایه یك دادگستری

رونوشت :
- ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلای دادگستری
- ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركزبررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-01:57

شماره : ۷-۸۹/۱۰۱
تاریخ : ۲۰/۲/۸۹

ریاست محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
موضوع : بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

با سلام
احتراماً پیرو فراخوان به عمل آمده درخصوص متن پیش نویس طرح وكالت دادگستری به استحضار می رساند با مطالعه و بررسی به عمل آمده به زعم اینجانب توجه به نكات ذیل الذكر در طرح پیشنهادی ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و پیشاپیش از بذل توجه آن مركز كمال تشكر و سپاس را دارد .
۱- شایسته است به جای عبارت پیش نویس طرح وكالت دادگستری واژه یا عبارت طرح پیش نویس قانون وكالت دادگستری جایگزین شود .
۲- با توجه به تاكیدات به عمل آمده درآیین نگارش فارسی مبنی بر جدا نویسی و استفاده از فعل مناسب لازم است در تهیه متن به نكات مذكور توجه شود چرا كه در بسیاری از موارد به نكته موصوف توجه نشده است و به جهت پیش نویس بودن متن طرح فعلاً از ذكر مصادیق امتناع می شود .
۳- در ماده هفت طرح مذكور ، مجمع عمومی كانون محلی وكلای دادگستری به طور دقیق تعریف نشده است و طرح پیشنهادی درخصوص زمان تشكیل مجمع و نحوه رای گیری و حد نصاب مربوطه و سایر موارد ضروری ساكت است مضافاً اینكه نحوه دعوت از اعضاء باید مشخص شود .


۴- از نظر قانون گذاری اصلح آن است كه در ماده هشت بدواً هیات مدیره تعریف گردد و سپس در عنوان یا تیتری مشخص شروط عضویت یا بازرسی كانون وكلا بیان و سپس به شروط اشاره شود .
۵- در ماده پانزده طرح مذكور ، قبل از اینكه مباحث مربوط به وظایف و نحوه فعالیت هیات مدیره به اتمام برسد به نحوه انتخاب بازرس و تكالیف آنان اشاره شده است بنابراین بهتر است مبحث بازرس یا بازرسان در جایگاه خود مورد بررسی واقع شود .
۶- در ماده شانزده به نحوه تصمیمات هیات مدیره اشاره شده است و اظهار شده است كه در صورت برابری آراء رای گروهی كه مشتمل بر رای رئیس كانون وكلا باشد معتبر خواهد بود كه به نظر این امر تالی فاسد در بر خواهد داشت و در آینده باعث گروه بندی در میان اعضاء هیات مدیره خواهد شد بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب تری ضروری می باشد .
۷- ایجاد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شكایات از تصمیمات یا مصوبات هیات مدیره كانون در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۷ طرح پیشنهادی مخالف قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت می باشد .
۸- لازم است در مواد ۲۵ و ۷ طرح موصوف در تشكیل هیات عمومی یا مجمع عمومی درخصوص هیات رئیسه جلسه و نحوه انتخاب آنان مقررات دقیق تری پیش بینی شود .
۹- درخصوص صلاحیت شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیات عمومی و شورای اجرایی قانون ملی وكلای دادگستری جای بحث و تامل وجود دارد و ایراد مندرج در بند ۷ این نامه در این خصوص نیز جاری است.
۱۰- در بخش دوم طرح پیشنهادی به عبارت (( ورود به حرفه وكالت )) اشاره شده است كه صحیح آن است كه عبارت (( شروط اخذ پروانه وكالت دادگستری )) جایگرین آن شود و ماده ۳۳ نیز بر آن اساس اصلاح شود .

۱۱- در بند ۲ ماده ۳۳ به انواع گرایش های رشته های حقوق و فقه اشاره شده است در حالیكه تجربه ثابت نموده است در برخی از گرایش ها به دلیل عدم تدریس دروس تخصصی در انجام حرفه وكالت برای اشخاص متقاضی پروانه وكالت مشكلات عدیده ای از لحاظ تخصصی و فنی ایجاد شده است بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب ضروری است.
۱۲- یكی از شروط ورود به حرفه وكالت در بند ۴ ماده ۳۳ عدم حجر یا عدم محجوریت درج شده است در حالیكه اصل بر سلامت و صحت و عدم محجوریت است بنابراین درج شرط عدم حجر و نحوه احراز آن و قرار دادن چنین شرطی در خور تامل است .
۱۳- شایسته است در بند ۵ ماده ۳۳ طرح پیشنهادی عبارت معافیت تحصیلی نیز درج شود و صرفاً صدور پروانه وكالت دادگستری منوط به ارائه كارت معافیت دائم یا پایان خدمت باشد تا به حقوق اشخاصی كه به تحصیلات عالیه مشغول هستند لطمه ای وارد نشود .
۱۴- در ماده ۳۸ طرح مذكور بیان شده است كه در صورت رد تقاضای كارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا ، به دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوطه شكایت كند درحالیكه اولاً : باید به جای واژه اعلام كلمه ابلاغ به كار برده شود ثانیاً : نحوه ابلاغ و احكام مربوط به آن تعیین شود ثالثاً : مرجع تجدیدنظر به شكایت از آرای دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آراء دقیقاً احصاء یا مشخص شود .
۱۵- در ماده ۴۴ نیز برای جلوگیری تضییع حقوق همكاران یا وكلای دادگستری لازم است مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آن تعیین شود .
۱۶- پیشنهاد می شود در بند ۲ ماده ۵۳ طرح پیشنهادی عبارت ''''در مدت اشتغال تصریح شود '''' چرا كه ممكن است قراردادی موقت توسط اعضای هیات علمی منعقد شود و این امر در آینده تبعات منفی برای كانون ایجاد نماید .
۱۷- در تبصره ۲ ماده ۵۴ طرح مذكور ، مدت و زمان اشتغال موقت یا نقل و انتقال موقت مشخص نشده است .

۱۸- در تبصره ماده ۹۵ طرح وكالت به دادگاه كیفری ۱ و ۲ اشاره شده است حال آنكه در تقسیمات اخیر و صلاحیت های محاكم چنین تقسیم بندی وجود ندارد و منسوخ شده است لذا تبصره مذكور باید بر مبنای آخرین اصلاحات قانونی مجدداً تنظیم شود .
۱۹- تبصره ماده ۱۲۳ طرح پیشنهاد ، یعنی منوط كردن تمدید پروانه وكلای دادگستری به سپردن و گذراندن برخی از دوره های آموزشی برخلاف حق مكتسب و روح حاكم بر قانون می باشد و قطعاً می تواند تالی فاسد در بر داشته باشد .
۲۰ – در ماده ۴۴ طرح مذكور ، اعتبار پروانه وكالت دو سال ذكر شده است بنابراین با وحدت ملاك از پروانه های سایر مشاغل و علی الخصوص شئون حرفه وكالت ایجاب می نماید حداقل اعتبار پروانه وكالت ۵ الی ۱۰ سال باشد تا امنیت شغلی مناسبی بر این حرفه شریف حاكم باشد.
۲۱- از جهات حقوقی ضروری است در اعمال مجازات های انتظامی با وحدت ملاك از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهات مخففه در طرح پیشنهادی یا قانون وكالت پیش بینی و وضع گردد تا آرای صادره از محاكم انتظامی با عدالت قضایی تطابق بیشتری داشته باشد .
۲۲- پیشنهاد می شود در ماده ۱۸۴ طرح وكالت ، در تبصره ای تصریح شود كه مدت خدمت سربازی نیز جزء مدت سی سال محسوب می شود مضافآً اینكه هم اكنون نیز صندوق حمایت بر این اساس عمل می كند .
۲۳- از آنجا كه انجام حرفه وكالت در حال حاضر نیاز به وضعیت جسمانی مناسب دارد پیشنهاد می شود مقرراتی پیش بینی یا وضع شود كه در صورت بروز مشكل جسمانی یا در سن خاصی وكلای محترم دادگستری از انجام حرفه وكالت ممنوع یا بازنشسته محسوب شوند .
۲۴- برای جلوگیری از سوء استفاده از حرفه وكالت و حفظ شئون وكلای دادگستری لازم است علائم و البسه ویژه ای در شان وكلای محترم طراحی و وكلا ملزم به استفاده از‌آنها در محاكـم

شوند و این علائم و البسه با توجه به درجات وكلا و كارآموزی الزاماً دارای تنوع رنگ یا علامت باشد .
۲۵- اكثراً مشاهده می شود قضات محترم بدون دلیل یا به علت مشكلات اداری و غیره با تاخیر نسبتاً زیادی نسبت به تشكیل جلسات دادرسی یا تحقیقات مقدماتی اقدام می نمایند و این امر برای وكلای مربوطه تبعات منفی و زیادی در انجام حرفه وكالت ایجاد كرده و می نماید لذا شایسته است پیش بینی شود كه چنانچه حداكثر ظرف نیم ساعت از ساعت مقرر جلسه دادگاه به هر دلیلی تشكیل نشود ، موضوع عدم حضور وكیل داگستری در جلسه رسیدگی یكی از مصادیق عذر موجه شود و از این حیث وكیل می تواند در دادگاه یا مرجع قضایی و دادسرا حضور نداشته باشد .
با حترام
منصور ده نمكی
وكیل پایه یك دادگستری

رونوشت :
- ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلای دادگستری
- ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركزبررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-01:57

شماره : ۷-۸۹/۱۰۱
تاریخ : ۲۰/۲/۸۹

ریاست محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
موضوع : بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

با سلام
احتراماً پیرو فراخوان به عمل آمده درخصوص متن پیش نویس طرح وكالت دادگستری به استحضار می رساند با مطالعه و بررسی به عمل آمده به زعم اینجانب توجه به نكات ذیل الذكر در طرح پیشنهادی ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و پیشاپیش از بذل توجه آن مركز كمال تشكر و سپاس را دارد .
۱- شایسته است به جای عبارت پیش نویس طرح وكالت دادگستری واژه یا عبارت طرح پیش نویس قانون وكالت دادگستری جایگزین شود .
۲- با توجه به تاكیدات به عمل آمده درآیین نگارش فارسی مبنی بر جدا نویسی و استفاده از فعل مناسب لازم است در تهیه متن به نكات مذكور توجه شود چرا كه در بسیاری از موارد به نكته موصوف توجه نشده است و به جهت پیش نویس بودن متن طرح فعلاً از ذكر مصادیق امتناع می شود .
۳- در ماده هفت طرح مذكور ، مجمع عمومی كانون محلی وكلای دادگستری به طور دقیق تعریف نشده است و طرح پیشنهادی درخصوص زمان تشكیل مجمع و نحوه رای گیری و حد نصاب مربوطه و سایر موارد ضروری ساكت است مضافاً اینكه نحوه دعوت از اعضاء باید مشخص شود .


۴- از نظر قانون گذاری اصلح آن است كه در ماده هشت بدواً هیات مدیره تعریف گردد و سپس در عنوان یا تیتری مشخص شروط عضویت یا بازرسی كانون وكلا بیان و سپس به شروط اشاره شود .
۵- در ماده پانزده طرح مذكور ، قبل از اینكه مباحث مربوط به وظایف و نحوه فعالیت هیات مدیره به اتمام برسد به نحوه انتخاب بازرس و تكالیف آنان اشاره شده است بنابراین بهتر است مبحث بازرس یا بازرسان در جایگاه خود مورد بررسی واقع شود .
۶- در ماده شانزده به نحوه تصمیمات هیات مدیره اشاره شده است و اظهار شده است كه در صورت برابری آراء رای گروهی كه مشتمل بر رای رئیس كانون وكلا باشد معتبر خواهد بود كه به نظر این امر تالی فاسد در بر خواهد داشت و در آینده باعث گروه بندی در میان اعضاء هیات مدیره خواهد شد بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب تری ضروری می باشد .
۷- ایجاد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شكایات از تصمیمات یا مصوبات هیات مدیره كانون در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۷ طرح پیشنهادی مخالف قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت می باشد .
۸- لازم است در مواد ۲۵ و ۷ طرح موصوف در تشكیل هیات عمومی یا مجمع عمومی درخصوص هیات رئیسه جلسه و نحوه انتخاب آنان مقررات دقیق تری پیش بینی شود .
۹- درخصوص صلاحیت شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیات عمومی و شورای اجرایی قانون ملی وكلای دادگستری جای بحث و تامل وجود دارد و ایراد مندرج در بند ۷ این نامه در این خصوص نیز جاری است.
۱۰- در بخش دوم طرح پیشنهادی به عبارت (( ورود به حرفه وكالت )) اشاره شده است كه صحیح آن است كه عبارت (( شروط اخذ پروانه وكالت دادگستری )) جایگرین آن شود و ماده ۳۳ نیز بر آن اساس اصلاح شود .

۱۱- در بند ۲ ماده ۳۳ به انواع گرایش های رشته های حقوق و فقه اشاره شده است در حالیكه تجربه ثابت نموده است در برخی از گرایش ها به دلیل عدم تدریس دروس تخصصی در انجام حرفه وكالت برای اشخاص متقاضی پروانه وكالت مشكلات عدیده ای از لحاظ تخصصی و فنی ایجاد شده است بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب ضروری است.
۱۲- یكی از شروط ورود به حرفه وكالت در بند ۴ ماده ۳۳ عدم حجر یا عدم محجوریت درج شده است در حالیكه اصل بر سلامت و صحت و عدم محجوریت است بنابراین درج شرط عدم حجر و نحوه احراز آن و قرار دادن چنین شرطی در خور تامل است .
۱۳- شایسته است در بند ۵ ماده ۳۳ طرح پیشنهادی عبارت معافیت تحصیلی نیز درج شود و صرفاً صدور پروانه وكالت دادگستری منوط به ارائه كارت معافیت دائم یا پایان خدمت باشد تا به حقوق اشخاصی كه به تحصیلات عالیه مشغول هستند لطمه ای وارد نشود .
۱۴- در ماده ۳۸ طرح مذكور بیان شده است كه در صورت رد تقاضای كارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا ، به دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوطه شكایت كند درحالیكه اولاً : باید به جای واژه اعلام كلمه ابلاغ به كار برده شود ثانیاً : نحوه ابلاغ و احكام مربوط به آن تعیین شود ثالثاً : مرجع تجدیدنظر به شكایت از آرای دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آراء دقیقاً احصاء یا مشخص شود .
۱۵- در ماده ۴۴ نیز برای جلوگیری تضییع حقوق همكاران یا وكلای دادگستری لازم است مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آن تعیین شود .
۱۶- پیشنهاد می شود در بند ۲ ماده ۵۳ طرح پیشنهادی عبارت ''''در مدت اشتغال تصریح شود '''' چرا كه ممكن است قراردادی موقت توسط اعضای هیات علمی منعقد شود و این امر در آینده تبعات منفی برای كانون ایجاد نماید .
۱۷- در تبصره ۲ ماده ۵۴ طرح مذكور ، مدت و زمان اشتغال موقت یا نقل و انتقال موقت مشخص نشده است .

۱۸- در تبصره ماده ۹۵ طرح وكالت به دادگاه كیفری ۱ و ۲ اشاره شده است حال آنكه در تقسیمات اخیر و صلاحیت های محاكم چنین تقسیم بندی وجود ندارد و منسوخ شده است لذا تبصره مذكور باید بر مبنای آخرین اصلاحات قانونی مجدداً تنظیم شود .
۱۹- تبصره ماده ۱۲۳ طرح پیشنهاد ، یعنی منوط كردن تمدید پروانه وكلای دادگستری به سپردن و گذراندن برخی از دوره های آموزشی برخلاف حق مكتسب و روح حاكم بر قانون می باشد و قطعاً می تواند تالی فاسد در بر داشته باشد .
۲۰ – در ماده ۴۴ طرح مذكور ، اعتبار پروانه وكالت دو سال ذكر شده است بنابراین با وحدت ملاك از پروانه های سایر مشاغل و علی الخصوص شئون حرفه وكالت ایجاب می نماید حداقل اعتبار پروانه وكالت ۵ الی ۱۰ سال باشد تا امنیت شغلی مناسبی بر این حرفه شریف حاكم باشد.
۲۱- از جهات حقوقی ضروری است در اعمال مجازات های انتظامی با وحدت ملاك از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهات مخففه در طرح پیشنهادی یا قانون وكالت پیش بینی و وضع گردد تا آرای صادره از محاكم انتظامی با عدالت قضایی تطابق بیشتری داشته باشد .
۲۲- پیشنهاد می شود در ماده ۱۸۴ طرح وكالت ، در تبصره ای تصریح شود كه مدت خدمت سربازی نیز جزء مدت سی سال محسوب می شود مضافآً اینكه هم اكنون نیز صندوق حمایت بر این اساس عمل می كند .
۲۳- از آنجا كه انجام حرفه وكالت در حال حاضر نیاز به وضعیت جسمانی مناسب دارد پیشنهاد می شود مقرراتی پیش بینی یا وضع شود كه در صورت بروز مشكل جسمانی یا در سن خاصی وكلای محترم دادگستری از انجام حرفه وكالت ممنوع یا بازنشسته محسوب شوند .
۲۴- برای جلوگیری از سوء استفاده از حرفه وكالت و حفظ شئون وكلای دادگستری لازم است علائم و البسه ویژه ای در شان وكلای محترم طراحی و وكلا ملزم به استفاده از‌آنها در محاكـم

شوند و این علائم و البسه با توجه به درجات وكلا و كارآموزی الزاماً دارای تنوع رنگ یا علامت باشد .
۲۵- اكثراً مشاهده می شود قضات محترم بدون دلیل یا به علت مشكلات اداری و غیره با تاخیر نسبتاً زیادی نسبت به تشكیل جلسات دادرسی یا تحقیقات مقدماتی اقدام می نمایند و این امر برای وكلای مربوطه تبعات منفی و زیادی در انجام حرفه وكالت ایجاد كرده و می نماید لذا شایسته است پیش بینی شود كه چنانچه حداكثر ظرف نیم ساعت از ساعت مقرر جلسه دادگاه به هر دلیلی تشكیل نشود ، موضوع عدم حضور وكیل داگستری در جلسه رسیدگی یكی از مصادیق عذر موجه شود و از این حیث وكیل می تواند در دادگاه یا مرجع قضایی و دادسرا حضور نداشته باشد .
با حترام
منصور ده نمكی
وكیل پایه یك دادگستری

رونوشت :
- ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلای دادگستری
- ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركزبررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-01:57

شماره : ۷-۸۹/۱۰۱
تاریخ : ۲۰/۲/۸۹

ریاست محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
موضوع : بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

با سلام
احتراماً پیرو فراخوان به عمل آمده درخصوص متن پیش نویس طرح وكالت دادگستری به استحضار می رساند با مطالعه و بررسی به عمل آمده به زعم اینجانب توجه به نكات ذیل الذكر در طرح پیشنهادی ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و پیشاپیش از بذل توجه آن مركز كمال تشكر و سپاس را دارد .
۱- شایسته است به جای عبارت پیش نویس طرح وكالت دادگستری واژه یا عبارت طرح پیش نویس قانون وكالت دادگستری جایگزین شود .
۲- با توجه به تاكیدات به عمل آمده درآیین نگارش فارسی مبنی بر جدا نویسی و استفاده از فعل مناسب لازم است در تهیه متن به نكات مذكور توجه شود چرا كه در بسیاری از موارد به نكته موصوف توجه نشده است و به جهت پیش نویس بودن متن طرح فعلاً از ذكر مصادیق امتناع می شود .
۳- در ماده هفت طرح مذكور ، مجمع عمومی كانون محلی وكلای دادگستری به طور دقیق تعریف نشده است و طرح پیشنهادی درخصوص زمان تشكیل مجمع و نحوه رای گیری و حد نصاب مربوطه و سایر موارد ضروری ساكت است مضافاً اینكه نحوه دعوت از اعضاء باید مشخص شود .


۴- از نظر قانون گذاری اصلح آن است كه در ماده هشت بدواً هیات مدیره تعریف گردد و سپس در عنوان یا تیتری مشخص شروط عضویت یا بازرسی كانون وكلا بیان و سپس به شروط اشاره شود .
۵- در ماده پانزده طرح مذكور ، قبل از اینكه مباحث مربوط به وظایف و نحوه فعالیت هیات مدیره به اتمام برسد به نحوه انتخاب بازرس و تكالیف آنان اشاره شده است بنابراین بهتر است مبحث بازرس یا بازرسان در جایگاه خود مورد بررسی واقع شود .
۶- در ماده شانزده به نحوه تصمیمات هیات مدیره اشاره شده است و اظهار شده است كه در صورت برابری آراء رای گروهی كه مشتمل بر رای رئیس كانون وكلا باشد معتبر خواهد بود كه به نظر این امر تالی فاسد در بر خواهد داشت و در آینده باعث گروه بندی در میان اعضاء هیات مدیره خواهد شد بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب تری ضروری می باشد .
۷- ایجاد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شكایات از تصمیمات یا مصوبات هیات مدیره كانون در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۷ طرح پیشنهادی مخالف قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت می باشد .
۸- لازم است در مواد ۲۵ و ۷ طرح موصوف در تشكیل هیات عمومی یا مجمع عمومی درخصوص هیات رئیسه جلسه و نحوه انتخاب آنان مقررات دقیق تری پیش بینی شود .
۹- درخصوص صلاحیت شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیات عمومی و شورای اجرایی قانون ملی وكلای دادگستری جای بحث و تامل وجود دارد و ایراد مندرج در بند ۷ این نامه در این خصوص نیز جاری است.
۱۰- در بخش دوم طرح پیشنهادی به عبارت (( ورود به حرفه وكالت )) اشاره شده است كه صحیح آن است كه عبارت (( شروط اخذ پروانه وكالت دادگستری )) جایگرین آن شود و ماده ۳۳ نیز بر آن اساس اصلاح شود .

۱۱- در بند ۲ ماده ۳۳ به انواع گرایش های رشته های حقوق و فقه اشاره شده است در حالیكه تجربه ثابت نموده است در برخی از گرایش ها به دلیل عدم تدریس دروس تخصصی در انجام حرفه وكالت برای اشخاص متقاضی پروانه وكالت مشكلات عدیده ای از لحاظ تخصصی و فنی ایجاد شده است بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب ضروری است.
۱۲- یكی از شروط ورود به حرفه وكالت در بند ۴ ماده ۳۳ عدم حجر یا عدم محجوریت درج شده است در حالیكه اصل بر سلامت و صحت و عدم محجوریت است بنابراین درج شرط عدم حجر و نحوه احراز آن و قرار دادن چنین شرطی در خور تامل است .
۱۳- شایسته است در بند ۵ ماده ۳۳ طرح پیشنهادی عبارت معافیت تحصیلی نیز درج شود و صرفاً صدور پروانه وكالت دادگستری منوط به ارائه كارت معافیت دائم یا پایان خدمت باشد تا به حقوق اشخاصی كه به تحصیلات عالیه مشغول هستند لطمه ای وارد نشود .
۱۴- در ماده ۳۸ طرح مذكور بیان شده است كه در صورت رد تقاضای كارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا ، به دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوطه شكایت كند درحالیكه اولاً : باید به جای واژه اعلام كلمه ابلاغ به كار برده شود ثانیاً : نحوه ابلاغ و احكام مربوط به آن تعیین شود ثالثاً : مرجع تجدیدنظر به شكایت از آرای دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آراء دقیقاً احصاء یا مشخص شود .
۱۵- در ماده ۴۴ نیز برای جلوگیری تضییع حقوق همكاران یا وكلای دادگستری لازم است مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آن تعیین شود .
۱۶- پیشنهاد می شود در بند ۲ ماده ۵۳ طرح پیشنهادی عبارت ''''در مدت اشتغال تصریح شود '''' چرا كه ممكن است قراردادی موقت توسط اعضای هیات علمی منعقد شود و این امر در آینده تبعات منفی برای كانون ایجاد نماید .
۱۷- در تبصره ۲ ماده ۵۴ طرح مذكور ، مدت و زمان اشتغال موقت یا نقل و انتقال موقت مشخص نشده است .

۱۸- در تبصره ماده ۹۵ طرح وكالت به دادگاه كیفری ۱ و ۲ اشاره شده است حال آنكه در تقسیمات اخیر و صلاحیت های محاكم چنین تقسیم بندی وجود ندارد و منسوخ شده است لذا تبصره مذكور باید بر مبنای آخرین اصلاحات قانونی مجدداً تنظیم شود .
۱۹- تبصره ماده ۱۲۳ طرح پیشنهاد ، یعنی منوط كردن تمدید پروانه وكلای دادگستری به سپردن و گذراندن برخی از دوره های آموزشی برخلاف حق مكتسب و روح حاكم بر قانون می باشد و قطعاً می تواند تالی فاسد در بر داشته باشد .
۲۰ – در ماده ۴۴ طرح مذكور ، اعتبار پروانه وكالت دو سال ذكر شده است بنابراین با وحدت ملاك از پروانه های سایر مشاغل و علی الخصوص شئون حرفه وكالت ایجاب می نماید حداقل اعتبار پروانه وكالت ۵ الی ۱۰ سال باشد تا امنیت شغلی مناسبی بر این حرفه شریف حاكم باشد.
۲۱- از جهات حقوقی ضروری است در اعمال مجازات های انتظامی با وحدت ملاك از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهات مخففه در طرح پیشنهادی یا قانون وكالت پیش بینی و وضع گردد تا آرای صادره از محاكم انتظامی با عدالت قضایی تطابق بیشتری داشته باشد .
۲۲- پیشنهاد می شود در ماده ۱۸۴ طرح وكالت ، در تبصره ای تصریح شود كه مدت خدمت سربازی نیز جزء مدت سی سال محسوب می شود مضافآً اینكه هم اكنون نیز صندوق حمایت بر این اساس عمل می كند .
۲۳- از آنجا كه انجام حرفه وكالت در حال حاضر نیاز به وضعیت جسمانی مناسب دارد پیشنهاد می شود مقرراتی پیش بینی یا وضع شود كه در صورت بروز مشكل جسمانی یا در سن خاصی وكلای محترم دادگستری از انجام حرفه وكالت ممنوع یا بازنشسته محسوب شوند .
۲۴- برای جلوگیری از سوء استفاده از حرفه وكالت و حفظ شئون وكلای دادگستری لازم است علائم و البسه ویژه ای در شان وكلای محترم طراحی و وكلا ملزم به استفاده از‌آنها در محاكـم

شوند و این علائم و البسه با توجه به درجات وكلا و كارآموزی الزاماً دارای تنوع رنگ یا علامت باشد .
۲۵- اكثراً مشاهده می شود قضات محترم بدون دلیل یا به علت مشكلات اداری و غیره با تاخیر نسبتاً زیادی نسبت به تشكیل جلسات دادرسی یا تحقیقات مقدماتی اقدام می نمایند و این امر برای وكلای مربوطه تبعات منفی و زیادی در انجام حرفه وكالت ایجاد كرده و می نماید لذا شایسته است پیش بینی شود كه چنانچه حداكثر ظرف نیم ساعت از ساعت مقرر جلسه دادگاه به هر دلیلی تشكیل نشود ، موضوع عدم حضور وكیل داگستری در جلسه رسیدگی یكی از مصادیق عذر موجه شود و از این حیث وكیل می تواند در دادگاه یا مرجع قضایی و دادسرا حضور نداشته باشد .
با حترام
منصور ده نمكی
وكیل پایه یك دادگستری

رونوشت :
- ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلای دادگستری
- ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركزبررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-01:57

شماره : ۷-۸۹/۱۰۱
تاریخ : ۲۰/۲/۸۹

ریاست محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
موضوع : بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

با سلام
احتراماً پیرو فراخوان به عمل آمده درخصوص متن پیش نویس طرح وكالت دادگستری به استحضار می رساند با مطالعه و بررسی به عمل آمده به زعم اینجانب توجه به نكات ذیل الذكر در طرح پیشنهادی ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و پیشاپیش از بذل توجه آن مركز كمال تشكر و سپاس را دارد .
۱- شایسته است به جای عبارت پیش نویس طرح وكالت دادگستری واژه یا عبارت طرح پیش نویس قانون وكالت دادگستری جایگزین شود .
۲- با توجه به تاكیدات به عمل آمده درآیین نگارش فارسی مبنی بر جدا نویسی و استفاده از فعل مناسب لازم است در تهیه متن به نكات مذكور توجه شود چرا كه در بسیاری از موارد به نكته موصوف توجه نشده است و به جهت پیش نویس بودن متن طرح فعلاً از ذكر مصادیق امتناع می شود .
۳- در ماده هفت طرح مذكور ، مجمع عمومی كانون محلی وكلای دادگستری به طور دقیق تعریف نشده است و طرح پیشنهادی درخصوص زمان تشكیل مجمع و نحوه رای گیری و حد نصاب مربوطه و سایر موارد ضروری ساكت است مضافاً اینكه نحوه دعوت از اعضاء باید مشخص شود .


۴- از نظر قانون گذاری اصلح آن است كه در ماده هشت بدواً هیات مدیره تعریف گردد و سپس در عنوان یا تیتری مشخص شروط عضویت یا بازرسی كانون وكلا بیان و سپس به شروط اشاره شود .
۵- در ماده پانزده طرح مذكور ، قبل از اینكه مباحث مربوط به وظایف و نحوه فعالیت هیات مدیره به اتمام برسد به نحوه انتخاب بازرس و تكالیف آنان اشاره شده است بنابراین بهتر است مبحث بازرس یا بازرسان در جایگاه خود مورد بررسی واقع شود .
۶- در ماده شانزده به نحوه تصمیمات هیات مدیره اشاره شده است و اظهار شده است كه در صورت برابری آراء رای گروهی كه مشتمل بر رای رئیس كانون وكلا باشد معتبر خواهد بود كه به نظر این امر تالی فاسد در بر خواهد داشت و در آینده باعث گروه بندی در میان اعضاء هیات مدیره خواهد شد بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب تری ضروری می باشد .
۷- ایجاد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شكایات از تصمیمات یا مصوبات هیات مدیره كانون در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۷ طرح پیشنهادی مخالف قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت می باشد .
۸- لازم است در مواد ۲۵ و ۷ طرح موصوف در تشكیل هیات عمومی یا مجمع عمومی درخصوص هیات رئیسه جلسه و نحوه انتخاب آنان مقررات دقیق تری پیش بینی شود .
۹- درخصوص صلاحیت شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیات عمومی و شورای اجرایی قانون ملی وكلای دادگستری جای بحث و تامل وجود دارد و ایراد مندرج در بند ۷ این نامه در این خصوص نیز جاری است.
۱۰- در بخش دوم طرح پیشنهادی به عبارت (( ورود به حرفه وكالت )) اشاره شده است كه صحیح آن است كه عبارت (( شروط اخذ پروانه وكالت دادگستری )) جایگرین آن شود و ماده ۳۳ نیز بر آن اساس اصلاح شود .

۱۱- در بند ۲ ماده ۳۳ به انواع گرایش های رشته های حقوق و فقه اشاره شده است در حالیكه تجربه ثابت نموده است در برخی از گرایش ها به دلیل عدم تدریس دروس تخصصی در انجام حرفه وكالت برای اشخاص متقاضی پروانه وكالت مشكلات عدیده ای از لحاظ تخصصی و فنی ایجاد شده است بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب ضروری است.
۱۲- یكی از شروط ورود به حرفه وكالت در بند ۴ ماده ۳۳ عدم حجر یا عدم محجوریت درج شده است در حالیكه اصل بر سلامت و صحت و عدم محجوریت است بنابراین درج شرط عدم حجر و نحوه احراز آن و قرار دادن چنین شرطی در خور تامل است .
۱۳- شایسته است در بند ۵ ماده ۳۳ طرح پیشنهادی عبارت معافیت تحصیلی نیز درج شود و صرفاً صدور پروانه وكالت دادگستری منوط به ارائه كارت معافیت دائم یا پایان خدمت باشد تا به حقوق اشخاصی كه به تحصیلات عالیه مشغول هستند لطمه ای وارد نشود .
۱۴- در ماده ۳۸ طرح مذكور بیان شده است كه در صورت رد تقاضای كارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا ، به دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوطه شكایت كند درحالیكه اولاً : باید به جای واژه اعلام كلمه ابلاغ به كار برده شود ثانیاً : نحوه ابلاغ و احكام مربوط به آن تعیین شود ثالثاً : مرجع تجدیدنظر به شكایت از آرای دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آراء دقیقاً احصاء یا مشخص شود .
۱۵- در ماده ۴۴ نیز برای جلوگیری تضییع حقوق همكاران یا وكلای دادگستری لازم است مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آن تعیین شود .
۱۶- پیشنهاد می شود در بند ۲ ماده ۵۳ طرح پیشنهادی عبارت ''''در مدت اشتغال تصریح شود '''' چرا كه ممكن است قراردادی موقت توسط اعضای هیات علمی منعقد شود و این امر در آینده تبعات منفی برای كانون ایجاد نماید .
۱۷- در تبصره ۲ ماده ۵۴ طرح مذكور ، مدت و زمان اشتغال موقت یا نقل و انتقال موقت مشخص نشده است .

۱۸- در تبصره ماده ۹۵ طرح وكالت به دادگاه كیفری ۱ و ۲ اشاره شده است حال آنكه در تقسیمات اخیر و صلاحیت های محاكم چنین تقسیم بندی وجود ندارد و منسوخ شده است لذا تبصره مذكور باید بر مبنای آخرین اصلاحات قانونی مجدداً تنظیم شود .
۱۹- تبصره ماده ۱۲۳ طرح پیشنهاد ، یعنی منوط كردن تمدید پروانه وكلای دادگستری به سپردن و گذراندن برخی از دوره های آموزشی برخلاف حق مكتسب و روح حاكم بر قانون می باشد و قطعاً می تواند تالی فاسد در بر داشته باشد .
۲۰ – در ماده ۴۴ طرح مذكور ، اعتبار پروانه وكالت دو سال ذكر شده است بنابراین با وحدت ملاك از پروانه های سایر مشاغل و علی الخصوص شئون حرفه وكالت ایجاب می نماید حداقل اعتبار پروانه وكالت ۵ الی ۱۰ سال باشد تا امنیت شغلی مناسبی بر این حرفه شریف حاكم باشد.
۲۱- از جهات حقوقی ضروری است در اعمال مجازات های انتظامی با وحدت ملاك از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهات مخففه در طرح پیشنهادی یا قانون وكالت پیش بینی و وضع گردد تا آرای صادره از محاكم انتظامی با عدالت قضایی تطابق بیشتری داشته باشد .
۲۲- پیشنهاد می شود در ماده ۱۸۴ طرح وكالت ، در تبصره ای تصریح شود كه مدت خدمت سربازی نیز جزء مدت سی سال محسوب می شود مضافآً اینكه هم اكنون نیز صندوق حمایت بر این اساس عمل می كند .
۲۳- از آنجا كه انجام حرفه وكالت در حال حاضر نیاز به وضعیت جسمانی مناسب دارد پیشنهاد می شود مقرراتی پیش بینی یا وضع شود كه در صورت بروز مشكل جسمانی یا در سن خاصی وكلای محترم دادگستری از انجام حرفه وكالت ممنوع یا بازنشسته محسوب شوند .
۲۴- برای جلوگیری از سوء استفاده از حرفه وكالت و حفظ شئون وكلای دادگستری لازم است علائم و البسه ویژه ای در شان وكلای محترم طراحی و وكلا ملزم به استفاده از‌آنها در محاكـم

شوند و این علائم و البسه با توجه به درجات وكلا و كارآموزی الزاماً دارای تنوع رنگ یا علامت باشد .
۲۵- اكثراً مشاهده می شود قضات محترم بدون دلیل یا به علت مشكلات اداری و غیره با تاخیر نسبتاً زیادی نسبت به تشكیل جلسات دادرسی یا تحقیقات مقدماتی اقدام می نمایند و این امر برای وكلای مربوطه تبعات منفی و زیادی در انجام حرفه وكالت ایجاد كرده و می نماید لذا شایسته است پیش بینی شود كه چنانچه حداكثر ظرف نیم ساعت از ساعت مقرر جلسه دادگاه به هر دلیلی تشكیل نشود ، موضوع عدم حضور وكیل داگستری در جلسه رسیدگی یكی از مصادیق عذر موجه شود و از این حیث وكیل می تواند در دادگاه یا مرجع قضایی و دادسرا حضور نداشته باشد .
با حترام
منصور ده نمكی
وكیل پایه یك دادگستری

رونوشت :
- ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلای دادگستری
- ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركزبررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-01:57

شماره : ۷-۸۹/۱۰۱
تاریخ : ۲۰/۲/۸۹

ریاست محترم مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
موضوع : بررسی و اعلام نقطه نظرات در خصوص پیش نویس طرح وكالت دادگستری

با سلام
احتراماً پیرو فراخوان به عمل آمده درخصوص متن پیش نویس طرح وكالت دادگستری به استحضار می رساند با مطالعه و بررسی به عمل آمده به زعم اینجانب توجه به نكات ذیل الذكر در طرح پیشنهادی ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و پیشاپیش از بذل توجه آن مركز كمال تشكر و سپاس را دارد .
۱- شایسته است به جای عبارت پیش نویس طرح وكالت دادگستری واژه یا عبارت طرح پیش نویس قانون وكالت دادگستری جایگزین شود .
۲- با توجه به تاكیدات به عمل آمده درآیین نگارش فارسی مبنی بر جدا نویسی و استفاده از فعل مناسب لازم است در تهیه متن به نكات مذكور توجه شود چرا كه در بسیاری از موارد به نكته موصوف توجه نشده است و به جهت پیش نویس بودن متن طرح فعلاً از ذكر مصادیق امتناع می شود .
۳- در ماده هفت طرح مذكور ، مجمع عمومی كانون محلی وكلای دادگستری به طور دقیق تعریف نشده است و طرح پیشنهادی درخصوص زمان تشكیل مجمع و نحوه رای گیری و حد نصاب مربوطه و سایر موارد ضروری ساكت است مضافاً اینكه نحوه دعوت از اعضاء باید مشخص شود .


۴- از نظر قانون گذاری اصلح آن است كه در ماده هشت بدواً هیات مدیره تعریف گردد و سپس در عنوان یا تیتری مشخص شروط عضویت یا بازرسی كانون وكلا بیان و سپس به شروط اشاره شود .
۵- در ماده پانزده طرح مذكور ، قبل از اینكه مباحث مربوط به وظایف و نحوه فعالیت هیات مدیره به اتمام برسد به نحوه انتخاب بازرس و تكالیف آنان اشاره شده است بنابراین بهتر است مبحث بازرس یا بازرسان در جایگاه خود مورد بررسی واقع شود .
۶- در ماده شانزده به نحوه تصمیمات هیات مدیره اشاره شده است و اظهار شده است كه در صورت برابری آراء رای گروهی كه مشتمل بر رای رئیس كانون وكلا باشد معتبر خواهد بود كه به نظر این امر تالی فاسد در بر خواهد داشت و در آینده باعث گروه بندی در میان اعضاء هیات مدیره خواهد شد بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب تری ضروری می باشد .
۷- ایجاد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به شكایات از تصمیمات یا مصوبات هیات مدیره كانون در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۷ طرح پیشنهادی مخالف قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر خلاف صلاحیت ذاتی دیوان عدالت می باشد .
۸- لازم است در مواد ۲۵ و ۷ طرح موصوف در تشكیل هیات عمومی یا مجمع عمومی درخصوص هیات رئیسه جلسه و نحوه انتخاب آنان مقررات دقیق تری پیش بینی شود .
۹- درخصوص صلاحیت شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیات عمومی و شورای اجرایی قانون ملی وكلای دادگستری جای بحث و تامل وجود دارد و ایراد مندرج در بند ۷ این نامه در این خصوص نیز جاری است.
۱۰- در بخش دوم طرح پیشنهادی به عبارت (( ورود به حرفه وكالت )) اشاره شده است كه صحیح آن است كه عبارت (( شروط اخذ پروانه وكالت دادگستری )) جایگرین آن شود و ماده ۳۳ نیز بر آن اساس اصلاح شود .

۱۱- در بند ۲ ماده ۳۳ به انواع گرایش های رشته های حقوق و فقه اشاره شده است در حالیكه تجربه ثابت نموده است در برخی از گرایش ها به دلیل عدم تدریس دروس تخصصی در انجام حرفه وكالت برای اشخاص متقاضی پروانه وكالت مشكلات عدیده ای از لحاظ تخصصی و فنی ایجاد شده است بنابراین اتخاذ تدابیر مناسب ضروری است.
۱۲- یكی از شروط ورود به حرفه وكالت در بند ۴ ماده ۳۳ عدم حجر یا عدم محجوریت درج شده است در حالیكه اصل بر سلامت و صحت و عدم محجوریت است بنابراین درج شرط عدم حجر و نحوه احراز آن و قرار دادن چنین شرطی در خور تامل است .
۱۳- شایسته است در بند ۵ ماده ۳۳ طرح پیشنهادی عبارت معافیت تحصیلی نیز درج شود و صرفاً صدور پروانه وكالت دادگستری منوط به ارائه كارت معافیت دائم یا پایان خدمت باشد تا به حقوق اشخاصی كه به تحصیلات عالیه مشغول هستند لطمه ای وارد نشود .
۱۴- در ماده ۳۸ طرح مذكور بیان شده است كه در صورت رد تقاضای كارآموزی ، متقاضی می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا ، به دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوطه شكایت كند درحالیكه اولاً : باید به جای واژه اعلام كلمه ابلاغ به كار برده شود ثانیاً : نحوه ابلاغ و احكام مربوط به آن تعیین شود ثالثاً : مرجع تجدیدنظر به شكایت از آرای دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آراء دقیقاً احصاء یا مشخص شود .
۱۵- در ماده ۴۴ نیز برای جلوگیری تضییع حقوق همكاران یا وكلای دادگستری لازم است مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی یا قطعی بودن آن تعیین شود .
۱۶- پیشنهاد می شود در بند ۲ ماده ۵۳ طرح پیشنهادی عبارت ''''در مدت اشتغال تصریح شود '''' چرا كه ممكن است قراردادی موقت توسط اعضای هیات علمی منعقد شود و این امر در آینده تبعات منفی برای كانون ایجاد نماید .
۱۷- در تبصره ۲ ماده ۵۴ طرح مذكور ، مدت و زمان اشتغال موقت یا نقل و انتقال موقت مشخص نشده است .

۱۸- در تبصره ماده ۹۵ طرح وكالت به دادگاه كیفری ۱ و ۲ اشاره شده است حال آنكه در تقسیمات اخیر و صلاحیت های محاكم چنین تقسیم بندی وجود ندارد و منسوخ شده است لذا تبصره مذكور باید بر مبنای آخرین اصلاحات قانونی مجدداً تنظیم شود .
۱۹- تبصره ماده ۱۲۳ طرح پیشنهاد ، یعنی منوط كردن تمدید پروانه وكلای دادگستری به سپردن و گذراندن برخی از دوره های آموزشی برخلاف حق مكتسب و روح حاكم بر قانون می باشد و قطعاً می تواند تالی فاسد در بر داشته باشد .
۲۰ – در ماده ۴۴ طرح مذكور ، اعتبار پروانه وكالت دو سال ذكر شده است بنابراین با وحدت ملاك از پروانه های سایر مشاغل و علی الخصوص شئون حرفه وكالت ایجاب می نماید حداقل اعتبار پروانه وكالت ۵ الی ۱۰ سال باشد تا امنیت شغلی مناسبی بر این حرفه شریف حاكم باشد.
۲۱- از جهات حقوقی ضروری است در اعمال مجازات های انتظامی با وحدت ملاك از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهات مخففه در طرح پیشنهادی یا قانون وكالت پیش بینی و وضع گردد تا آرای صادره از محاكم انتظامی با عدالت قضایی تطابق بیشتری داشته باشد .
۲۲- پیشنهاد می شود در ماده ۱۸۴ طرح وكالت ، در تبصره ای تصریح شود كه مدت خدمت سربازی نیز جزء مدت سی سال محسوب می شود مضافآً اینكه هم اكنون نیز صندوق حمایت بر این اساس عمل می كند .
۲۳- از آنجا كه انجام حرفه وكالت در حال حاضر نیاز به وضعیت جسمانی مناسب دارد پیشنهاد می شود مقرراتی پیش بینی یا وضع شود كه در صورت بروز مشكل جسمانی یا در سن خاصی وكلای محترم دادگستری از انجام حرفه وكالت ممنوع یا بازنشسته محسوب شوند .
۲۴- برای جلوگیری از سوء استفاده از حرفه وكالت و حفظ شئون وكلای دادگستری لازم است علائم و البسه ویژه ای در شان وكلای محترم طراحی و وكلا ملزم به استفاده از‌آنها در محاكـم

شوند و این علائم و البسه با توجه به درجات وكلا و كارآموزی الزاماً دارای تنوع رنگ یا علامت باشد .
۲۵- اكثراً مشاهده می شود قضات محترم بدون دلیل یا به علت مشكلات اداری و غیره با تاخیر نسبتاً زیادی نسبت به تشكیل جلسات دادرسی یا تحقیقات مقدماتی اقدام می نمایند و این امر برای وكلای مربوطه تبعات منفی و زیادی در انجام حرفه وكالت ایجاد كرده و می نماید لذا شایسته است پیش بینی شود كه چنانچه حداكثر ظرف نیم ساعت از ساعت مقرر جلسه دادگاه به هر دلیلی تشكیل نشود ، موضوع عدم حضور وكیل داگستری در جلسه رسیدگی یكی از مصادیق عذر موجه شود و از این حیث وكیل می تواند در دادگاه یا مرجع قضایی و دادسرا حضور نداشته باشد .
با حترام
منصور ده نمكی
وكیل پایه یك دادگستری

رونوشت :
- ریاست محترم اتحادیه كانون های وكلای دادگستری
- ریاست محترم كانون وكلای دادگستری مركزکارچاق کن!

هیت تحریریه :هیت تحریریه
تاریخ:1389/02/24-01:55

مهدی مقیمی هنجنی
وكیل پایه یك دادگستری
                                       
پس از ایجاد دستگاهی تحت عناوین مترادفی همچون عدلیه ، عدالت خانه ، دادگستری در كشور مان ایران و دغدغه رفع ترافع و احیانا تظلم خواهی اشخاص حقیقی و حقوقی در این نهاد كه در طول ایجاد آن تحت نهادی مستقل كه دارای قواعد خاص رسیدگی و طبقه بندی دعاوی واصله و ایجاد تشكلی خاص كه به مرور زمان عریض و طویل نیز گشت

و در راستای اجرای قوانینی كه از مجاری پیش بینی شده در مفاد قانون اساسی ،تهیه و تصویب و ابلاغ و قابل اجراء گردیده بودند تا ساكنین این مرز و بوم كه آنهارا دارای تابعیت ایران میدانیم و شهروند میخوانیم مشكلات خود را اعم از حقوقی و كیفری و امور حسبیه با اشخاص دیگر به نزد آن نهاد عادل بیطرف برند از باب رفع ترافع و احقاق حقوق حقه خویش و یا دفاع از آنچه به روا یا ناروا به آنها و علیه آنها نسبت داده شده است

در اینجا بود كه حق به میان آمد و لبه دو دم عدالت به دست نهاد قضاء فتاد تا آنرا پس از رعایت تشریفات و رسیدگی به ادله ، شواهد، قرائن و بینات موجود بر دعوی مطروحه از باب ختم دعوی بر سر حق و باطل فرود آورد و از آنجا كه انسان موجودی است دارای نقصان و بر غیب نیز تسلط ندارد تا از منویات و اتفاقات فی مابین اشخاص اطلاع یابد و از آنجا كه همین نقصان وسوسه غلب واقع را در اشخاص به وجود می آورد

و البته در برخی به نحوی استادانه اجراء می گردد كه تمیز شب از روز برای انسان سخت می گردددر اینجا قوانین به میان آمدند تا هم در صور مختلفه دعاوی مرجع رسیدگی كننده دچار وحدت و ثبات باشد هم تك تك اشخاص در رسیدگی ها مساوات داشته باشند كه البته با پیشرفت جمعیتی جوامع و پیشرفت بشر در شئون مختلف علمی و صنعتی و به طور عام تكنولوژی قوانین هم به اقتضاء نیازهای جامعه تكمیل تر گردیدند

تا به آنجا كه تسلط برتمامی آنها امری صعب می نمود و رشته ای را در دانشگاها به حقوق اختصاص داده شد تا اشخاص محصل در آن عالم بر این علم و دانا بر قوانین شوند و از میان اینان دستگاه قضاء قاضی و منشی و مجری احكام به كار گیرد و اشخاص هم كه دیدند كه نمیتوانند در همه علوم عالم گردند و گاه جهل بر قوانین موجبات اضرار آنها را سبب میگردد از اشخاصی كه هم عالم بر قوانین بودند و هم خوش سخن و ناطق زبردست باشند استفاده جویند تا مگر حقشان را بازستانند و یا حقی را به ناحق زیر پای گذارند !!!

این اشخاص را وكیل نامیدند تا در دعاوی مورد رسیدگی توسط دستگاه قضاء به عنوان بازوی هم رسیدگی كننده و هم اصحاب دعوی عمل كرده و حق را عریان نموده و مقام قضاء نیز از توصیف و مذاكره و احیانا مشاجره بیجا با اصحاب دعوی از باب جهل ایشان بر قواعد و قوانین مصون تر باشند و البته كه از باب كسب درآمد نیز برای وكیل حقی بود بر موكل كه خود ایجاد سرابی نمود برای برخی اشخاص كه یك شبه قصد ره صد ساله می نمودند البته خود همین وكلا كه هم با دستگاه قضاء می بایست تعامل می نمودند و حق موكل را اثبات و بی حقی طرف دیگر دعوی را ،در جبهه دیگر از باب احقاق حق خود كه همانا عدم وابستگی به حاكمیت ها و استقلال شغلی از باب سلامت اجتماع و رعایت حقوق شهروندی اشخاص بود می جنگند و در سمتی دیگر با موكلین اول در باب احراز قلبی صحت ادعاهای آنان درخصوص عاوی ایشان و سختر و صعب تر از همه در باب حق الوكاله شان كه معمولا همان روغن ریخته است كه نذر وكیل می گردد .

اما باز میگردیم به نقصان بشر و آن سراب كسب درآمد و ماجرای ره صدساله در یك دم ، وجهه اجتماعی وكلا و البته اكثراً ظاهر مناسب آنها و به رای برخی در آمد خوبشان عده ای پدید آمدند كه از دو عنصر برای رسیدن به در آمد خوب و البته هنگفت استفاده نمودند اول سادگی عوام و عقلی كه در برخی به چشمشان است و دوم شرایطی كه ایجاب میكرد اشخاصی كه در دستگاه قضاء پرونده ای مفتوح دارند آن قدر یا حریص باشند در دیدن چند برگی كه قاطع دعویشان باشد و اطاله در رسیدگی آنهارا كلافه نكند و یا حقشان به آنها باز گردانده شود و یا حقی را ذائل نمایند در اینجا عده ای با شمایلی و ابزار كار مخصوصی تحت نام كار چاق كن پدید آمدند كه البته تعدادشان آنقدر هست كه برای خود صاحب صنفی نیز باشند.

برای تشخیص این اشخاص و سعی در كمتر مقبون شدن هموطنان باید گفت كه اولین مطلبی كه در كار چاق كن ها جلب نظر میكند ظاهر آنهاست معمولا آنها ذاهری متدین و متین و شریف دارند اكثرا خود را به شكل اشخاص ذینفوذ كه در همه جا كسی و آشنایی دارند و هر كاری از دستشان بر می آید و یا وابسته به نهاد های سیاسی و انقلابی و یا ظابطین انتظامی و یا نهاد های اطلاعاتی معرفی می نمایند و معمولا نه دفتری دارند و نه محلی كه بتوان آنها را در آنجا به كرات ملاقات كرد معمولا در برابر وجهی كه از اشخاص مطالبه می نمایند نه رسیدی می دهند و نه مدرك و یا ضمانتی و البته كه اعلام مینمایند خیالتان راحت ما تضمین شده كارتان را به ثمر می نشانیم و اكثرا تنها راه باز پس گرفتن وجوه ماخوذه از آن ها پناه بردن ابتدا به ساكن به خداوند متعال و سپس دوباره دستگاه قضاء و البته وكیل دادگستری است معهذا هم اشخاص باید در این باب مراقبت نمایند چرا كه متعاملین با این اشخاص متضرر اول و آخر این تعامل خواهند بود،

اما هر علتی را سببی هست و هر سببی را كه رخنه در عملكرد اجتماعی ما دارد در یك صورت و آن هم اصلاح نواقص و روند طولانی رسیدگی هاست و تامین مستخدمین امر قضاء در همه وجوه اقتصادی و روانی كه توصیه دین مبین اسلام است و هم ایجاد فرهنگ استفاده از خبره و ایجاد شرایطی كه همه اشخاص بتوانند دسترسی بی دغدغه به وكیل دادگستری داشته باشند چون پزشك و آن هم جز از طریق بیمه وكالت كه تصویب و پیش بینی گردید ولی عملا اجرائی و تبلیغ در بستر جامعه نگردید ، و مهمتر از همه حقوقی است كه موكلین بر وكلا دارند و همچنین وكلا بر موكلین كه امری است كه می بایست از طرق مختلف اطلاع رسانی در جامعه نهادینه شود تا جایی نه برای ایجاد و رشد و فعالیت امثال كار چاق كنان در اجتماع هست و نه دیگر اشخاص نگران و آشفته مسائل حقوقیشان خواهند بود و هم وكلا با فراق بال در احقاق حقوق موكلین خود مجاهدت می نمایند و قضات نیز فنی تر و علمی تر دعاوی مطروحه را رسیدگی نموده و دعوی و ترافع را ختم می نمایند .

مهدی مقیمی هنجنی
وكیل پایه یك دادگستری
mmhmoghimi@gimail.com

 • تعداد صفحات :5
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5